Module ngõ vào

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module cho đầu báo thường

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module giám sát 2 ngõ vào

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module điều khiển ngõ ra, Kiểu A, 24VDC

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

TT báo cháy địa chỉ FireNET 6/8Loop

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Trung tâm báo cháy FireNET Plus

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ FireNET Hochiki 2/4 Loop

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng