Module địa chỉ giao tiếp đa kênh

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Đầu báo địa chỉ kết hợp khói/nhiệt

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ I-9102

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Đầu báo lửa

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Đầu báo Gas

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Đầu báo khói dạng beam GST

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Hiển thị phụ LCD

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ Mimic

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ LCD Network

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop

Liên hệ

Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China
Mua hàng