THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI CECOM.