Cáp kết nối

Cáp kết nối

  • S187/X187/P187/V187
  • HOCHIKI
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: n/a

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Cáp lập trình X187 và S187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp VoiceNET V187 được sử dụng để kết nối giữa tủ trung tâm FireNET với tủ trung tâm VoiceNET.