Module cách ly

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module ngõ vào

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module giám sát 2 ngõ vào

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Module điều khiển ngõ ra, Kiểu A, 24VDC

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng