Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD135/190

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
 
Mua hàng