Trung tâm báo cháy thường Hochiki

Trung Tâm Báo Cháy (25/30/35/40/45/50 zone)

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Trung Tâm Báo Cháy (10/15/20 zone)

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Trung Tâm Báo Cháy 5 zone

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
 
Mua hàng

Trung Tâm Báo Cháy Hochiki 8-64 Kênh

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Canada
Mua hàng

Trung Tâm Báo Cháy Hochiki 8-24 kênh

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Canada
Mua hàng

Trung tâm báo cháy Hochiki 2/4/8 kênh

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Trung tâm báo cháy và điều khiển xả khí

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
 
Mua hàng