Module 4 ngõ ra Chuông/còi cho HCP-1008E

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Canada
Mua hàng

Còi kết hợp đèn chớp

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Nút nhấn khẩn

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Nút nhấn khẩn chịu nước

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đèn hiển thị khu vực

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Chuông báo cháy tiêu chuẩn UL

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: China
Mua hàng

Đầu báo khói quang cho môi trường nguy hiểm

Liên hệ

 
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Nút nhấn dùng cho môi trường nguy hiểm

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Thiết bị cách li MTL5561

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Đầu báo nhiệt cho môi trường nguy hiểm

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Thiết bị cách li MTL7787+

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng

Đế đầu báo

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Mua hàng