Tuyển dụng

Hiển thị

10:10 - 08/05/2019

Tuyển dụng Quý II/2019

Tuyển dụng: 01 Kỹ sư giám sát - Chỉ huy trưởng công trường; 02 kỹ sư PCCC; 02 kỹ sư thiết kế; 02 kinh doanh dự án PCCC

Xem thêm