Đầu báo nhiệt cố định

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD135/190

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
 
Mua hàng

Đầu báo khói quang đế liền 2/4 dây

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Đầu báo khói quang

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo khói tại chỗ Hochiki

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Đầu báo lửa tử ngọai

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo dùng cho máy lạnh trung tâm

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Đầu báo khói beam Hochiki

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật
Mua hàng

Đầu báo khói quang SOC-24VN

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Mua hàng

Hiển thị phụ cho TT HCP-1000 SERIES

Liên hệ

Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Canada
Mua hàng